Nguyễn Thị Thúy Ngọc Trưởng Bộ Phận đào Tạo Nghiệp Vụ

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Tôi hiện đang công tác tại công ty TNHH du lịch khách sạn Hana dưới cương vị trưởng bộ phận đào tạo nghiệp vụ du lịch. Đã đào tạo được hàng trăm nhân sự chuyên ngành lễ tân, sale và quản trị khách sạn, quản trị doanh thu, nghiệp vụ buồng phòng và nhà hàng. Từng có kinh nghiệm du học Thái Lan và tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Đạt được giải thưởng nhân viên cống hiến năm 2021, 2022.

Scroll to Top